Εκδήλωση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων Σ.Ε.Β.ΓΑ.Π. (Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016)