1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (Αθήνα, 24 Ιουνίου 2016)