Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης ακινήτων συνολικού εμβαδού 113.721,8 τ.μ. του αναδασμού αγροκτήματος Μαγικού Ν. Ξάνθης

Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης ακινήτων συνολικού εμβαδού 113.721,8 τ.μ. του αναδασμού αγροκτήματος Μαγικού Ν.Ξάνθης

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί, στις 30/03/2016 , ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 11:30 π.μ.