Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης ακινήτου εμβαδού 800.076,6 τ.μ., τμήματος από το αριθ. 115 τεμάχιο αγροκτήματος «Τενάγη – Φιλίππων» Ν. Δράμας, για αγροτική χρήση.

Ημερομηνία Δημοπρασίας 12/12/2014, ημέρα Παρασκευή