Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα τη χρήσης ακινήτου του Σ.Γ.Ε. Αλιάρτου, εμβαδού 126.041,5 τ.μ. που βρίσκεται στην περιοχή Ακραιφνίου του Δήμου Ορχομενού στη θέση 197 Ν. Βοιωτίας

Ημερομηνία Δημοπρασίας25-6-2014 ημέρα Τετάρτη