Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης ακινήτου,εμβαδού 199.933,5 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Βάλτος, αναδασμού ΜΠOΪΔΑ - ΜΑΥΡΗΣ, Δήμου Ζηρού, Ν. Πρέβεζας

Ημερομηνία Δημοπρασίας 07/03/2014, ημέρα Παρασκευή