Δημοπρασία για την παραχώρηση της με τίμημα της χρήσης ακινήτου,εμβαδού 135.243 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Βάλτος, αναδασμού ΜΠΟΪΔΑ - ΜΑΥΡΗΣ, Δήμου Ζηρού, Ν. Πρέβεζας

 

Δημοπρασία για την παραχώρηση της με τίμημα της χρήσης ακινήτου,εμβαδού 135.243 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Βάλτος, αναδασμού ΜΠΟΪΔΑ - ΜΑΥΡΗΣ, Δήμου Ζηρού, Ν. Πρέβεζας

Ημερομηνία Δημοπρασίας 07/03/2014, ημέρα Παρασκευή