Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτων συνολικού εμβαδού 127.480 τ.μ. του Αμπελουργικού Φυτωρίου Κωπαϊδας Ν. Βοιωτίας

Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτων συνολικού εμβαδού 127.480 τ.μ. του Αμπελουργικού Φυτωρίου Κωπαϊδας Ν. Βοιωτίας 

 Ημερομηνία Δημοπρασίας 28-11-2013 ημέρα Πέμπτη