Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτων συνολικού εμβαδού 167.254,3 τ.μ. αγροκτήματος Γενισέας Ν. Ξάνθης

          Ημερομηνία Δημοπρασίας: 25-07-2013