Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα ακινήτων συνολικού εμβαδού 367.010,6 τ.μ. στο Αμπελουργικό Φυτώριο Λεσινίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας

 Ημερομηνία Δημοπρασίας: 17-5-2013