Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης

            Έναρξη υποβολής αιτήσεων :  14/12/2013
             Λήξη υποβολής αιτήσεων   :    23/12/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 04/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Πέμπτη 12/12/2013 έως και Δευτέρα 23/12/2013

 

Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας υποψηφίων 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους, ήτοι από την Πέμπτη 16/01/2014 έως και Δευτέρα 27/01/2014.

Η αίτηση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ.

 

Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων.

           Έναρξη υποβολής αιτήσεων :  21/11/2013
            Λήξη υποβολής αιτήσεων   :    02/12/2013

 

Διακήρυξη αριθμ. 3422/Χ.Δ/2013 ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων

Καταληκτική Ημερομηνία : 04/09/2013

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο ΠΕΓΕΑΛ Κεντρικής Μακεδονίας
 3. Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης 3420/ΧΜ/2013 για την ανάθεση υπηρεσιών εναέριας διανομής δολωμάτων-εμβολίων για την από του στόματος ανοσοποίηση των αγρίων ζώων
 4. Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης 3421/ΧΜ/2013 για την προμήθεια δολωμάτων-εμβολίων για την από του στόματος ανοσοποίηση των αγρίων ζώων
 5. Ανακοίνωση υπ'αριθ. ΣΟΧ 1/2013 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας
 6. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ρόδου
 7. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο συμμετοχής του ΥπΑΑΤ σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.
 8. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ.01/2013 με αριθμ.πρωτ.699 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης
 9. Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού (11) κτιρίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Αθήνα
 10. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ.01/2013 με αριθμ.πρωτ.386 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Κομοτηνής
 11. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ.01/2013 με αριθμ.πρωτ.1123 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων
 12. Διακήρυξη αριθμ.3419/Γ.Φ/2013 ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια 1.800.000 δόσεων κτηνιατρικού εμβολίου REV-1 και 10.000 δόσεων εμβολίου RB51
 13. Διακήρυξη Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του κοινοτικού προγράμματος 2013 δωρεάν διανομή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου
 14. Διακηρύξεις Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα ή φορέων υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος δωρεάν διανομής τυριών ΠΟΠ
 15. Διακηρύξεις Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα ή φορέων υλοποίησης του κοινοτικού προγράμματος δωρεάν διανομής Δημητριακών