Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ)

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων : Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 και τοπική ώρα 15:00

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων

Κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) με κωδικό  ΟΠΣ 453350 του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

Ανάρτηση οριστικών πινάκων

Υλοποίηση της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) με  κωδικό  ΟΠΣ 453350 του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

  

Προκήρυξη εκπόνησης της μελέτης: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγγειοβελτιωτικών Έργων ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ-ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ημερομηνία λήξης παραλαβής συμβατικών τευχών από τη Δ/νση Σχεδιασμού Ε.Ε.& Α.Ε.Π.: 22/04/2014

Αν υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους εμπρόθεσμα ερωτήσεις, που αφορούν στη συγκεκριμένη προκήρυξη, οι γραπτές απαντήσεις της υπηρεσίας θα κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ και μέσω fax ή και e-mail σε όλους τους ενδιαφερομένους που παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι τις 24/04/2014.

Ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών: 30/04/2014 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Περισσότερα Άρθρα...

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2014 για πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος Επιτήρησης της Λύσσας από το ΚΚΙ Αθηνών - Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Αθηνών
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3426 /Χ.Μ/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σε ευρώ ελεύθερο ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για το πρόγραμμα δακοκτόνιας έτους 2014
 3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Ιωαννίνων
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2014 για πρόσληψη δύο (2) Κτηνιάτρων ΠΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3425/Χ.Δ./2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διαν
 6. Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΣΠΙΕΣΗ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ»
 7. Διακήρυξη αριθμ. 3424/Α.Γ./2013 ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης-ασφάλειας δώδεκα (12) κτιρίων στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προϋπολογισθείσας δαπάνης 227.642,28 €
 8. Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 5/2013 για πρόσληψη ενός -1-ΠΕ Χημικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο ΠΕΓΕΑΛ Ξυλοκάστρου
 9. Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο "Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Νεστορίου Ν. Καστοριάς"
 10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης
 11. Διακήρυξη αριθμ. 3423/Χ.Μ./2013 ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καθαρισμού κτιρίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προϋπολογισθείσας δαπάνης 126.016,26 €
 12. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 04/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 13. Ανακοίνωση υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων
 14. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή υπαλλήλων του ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ στην υλοποίηση με ίδια μέσα του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ»
 15. Διακήρυξη αριθμ. 001/ΑΓ/2013 ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για το έργο συντήρησης HARDWARE, SYSTEM SOFTWARE και ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων