Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών: 08/12/2014 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών: 09/01/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3434/Θ.Ζ/2014 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού και με την χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την προμήθεια Εμβολίων REV-1& RB-51

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :  22/10/2014 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 30/10/2014 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 

 

Περισσότερα Άρθρα...

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3432/Θ.Ζ/2014 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού και με την χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ταχείας Δοκιμής, Επιβεβαιωτικών Δοκιμών, Μοριακής Δοκιμής & Γονοτυπικής Ανάλυσης
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3431/Θ.Ζ/2014 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού και με την χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Καταρροϊκού πυρετού και Βρουκέλλωσης, πρόγραμμα του έτους 2014
 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3430 /Γ.Φ/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Εμβολίων-δολωμάτων 2014
 4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3429/Χ.Δ/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ανάθεσης υπηρεσιών για την τήρηση, την ταμειακή διαχείριση και τη χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.)
 5. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ)
 6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3428/Χ.Δ./2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος δωρεάν διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της Χώρας», μέσω ΕΣΗΔΗΣ
 7. Προκήρυξη εκπόνησης της μελέτης:Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγγειοβελτιωτικών Έργων ΒΑΘΥΠΕΔΟΥ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ-ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3427 /Γ.Φ/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σε ευρώ ελεύθερο ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΗΣΤΕΙΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Εμβολίων-δολωμάτων
 9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
 10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2014 για πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος Επιτήρησης της Λύσσας από το ΚΚΙ Αθηνών - Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Αθηνών
 11. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3426 /Χ.Μ/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σε ευρώ ελεύθερο ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για το πρόγραμμα δακοκτόνιας έτους 2014
 12. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Ιωαννίνων
 13. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/2014 για πρόσληψη δύο (2) Κτηνιάτρων ΠΕ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 14. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3425/Χ.Δ./2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την «Ανάθεση υπηρεσιών υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Δωρεάν διαν
 15. Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ., για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΣΠΙΕΣΗ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ»