Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί

 

Προκήρυξη δύο κενών θέσεων  για δύο Αναπληρωτές Διευθυντές του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας


Η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι η 4η Νοεμβρίου 2015

 


Διενέργεια διαγωνισμού με απευθείας διαπραγμάτευση, εργαστηριακών αναλύσεων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε ζωοτροφές, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών & Βοσκοτόπων

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών  μέχρι την Παρασκευή 09/10/2015 στo γραφείο 408 της υπηρεσίας μας (Βερανζέρου 46, ΤΚ 104 38, Αθήνα-4ος όροφος)

 

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :  07/07/2015 
Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 01/09/2015  Τρίτη και ώρα 15:00

 

 

Προκήρυξη θέσης για τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας


Η τελική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων των ενδιαφερομένων είναι η 28η Αυγούστου 2015

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στο πλαίσιο υλοποίηση των εργαστηριακών ελέγχων των δικαιούχων της Δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του Γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 2.1.4. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : Πέμπτη   16 Ιουλίου 2015
Ημερομηνία λήξης υποβολής  αιτήσεων   : Δευτέρα  27 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία της πρόσληψης και όχι πέραν της 31-12-2015, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης των εργαστηριακών ελέγχων των δικαιούχων της Δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του Γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Τμήματος Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεων Λιπασμάτων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Ξυλόκαστρο)

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησή τους, ήτοι από την Σάββατο 08/08/2015 έως και Δευτέρα 17/08/2015
Η αίτηση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στο ΑΣΕΠ

 

Περισσότερα Άρθρα...

 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την πρόσληψη, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
 2. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/ 2015 για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος «Εκρίζωσης της Λύσσας»
 3. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας του κατασκηνωτικού προγράμματος (Αρχηγού, Υπαρχηγού, κοινοταρχών, ομαδαρχών ) των παιδικών κατασκηνώσεων του ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠ.Α.Α.Τ.) στο Σούνιο Αττικής
 4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3441 /Χ.Μ/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σε ευρώ ελεύθερο ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για το πρόγραμμα δακοκτονίας τους 2015
 5. Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υγείας, σίτισης, καθαριότητας και φύλαξης των παιδικών κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠ.Α.Α.Τ.) στο Σούνιο Αττικής
 6. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Ξεριά Αλμυρού Ν.Μαγνησίας»
 7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3440/Γ.Φ/2015 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης Software – Hardware και Εφαρμογών των Κεντρικών Υπηρεσιών ΥΠΑΠΕΝ (του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης)
 8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 877/20251. Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών στα σχολεία και φορέα εκτέλεσης των συνοδευτικών μέτρων για το σχολικό έτος 2014-2015
 9. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠ.Α.Α.Τ.)
 10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3439/Γ.Φ/2015 Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εντοπισμού, χαρτογράφησης, και αποτύπωσης σε ναυτικούς χάρτες, των υποθαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια
 11. Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 12. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3438/Γ.Φ/2014 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των κατωτέρω Αντιδραστηρίων, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡ
 13. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3436/Γ.Φ/2014 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εντοπισμού, χαρτογράφησης, και αποτύπωσης σε ναυτικούς χάρτες, των υποθαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, για της ανάγκες τη
 14. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3435/Θ.Ζ/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός με νέες τεχνικές προδιαγραφές και με την χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την προμήθεια Εμβολίων REV-1 & RB-51
 15. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την πρόσληψη προσωπικού, διακοσίων εξήντα (260) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών , για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.