Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί

Περισσότερα Άρθρα...

 1. Προκήρυξη διαγωνισμού της Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου για την επιλογή Φορέα ή Φορέων Υλοποίησης Δράσεων για το πρόγραμμα “EUROPEAN PDO RODUCTS, Precious Drops” σε τρίτες χώρες και συγκεκριμένα στις Η.Π.Α, στην Ιαπωνία και στη Ν.Κορέα
 2. Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης- ασφάλειας εννέα (9) κτηρίων στα οποία στεγάζονται κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 3. Προκήρυξη δύο κενών θέσεων για δύο Αναπληρωτές Διευθυντές του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας
 4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3444/Χ.Δ/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 (συμπεριλαμβάνονται τα παραρτήματα Α,Β,Γ&Δ)
 5. Διενέργεια διαγωνισμού με απευθείας διαπραγμάτευση, εργαστηριακών αναλύσεων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε ζωοτροφές, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών & Βοσκοτόπων
 6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3443/Γ.Φ/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Εμβολίων-δολωμάτων για το πρόγραμμα του έτους 2015 για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΠΕΝ
 7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3442/Χ.Μ/2015 Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας ( του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης)
 8. Προκήρυξη θέσης για τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας
 9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
 10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 02/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την πρόσληψη, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Κτηνιατρικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης
 11. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01/ 2015 για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στην εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος «Εκρίζωσης της Λύσσας»
 12. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας του κατασκηνωτικού προγράμματος (Αρχηγού, Υπαρχηγού, κοινοταρχών, ομαδαρχών ) των παιδικών κατασκηνώσεων του ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠ.Α.Α.Τ.) στο Σούνιο Αττικής
 13. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3441 /Χ.Μ/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σε ευρώ ελεύθερο ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για το πρόγραμμα δακοκτονίας τους 2015
 14. Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών υγείας, σίτισης, καθαριότητας και φύλαξης των παιδικών κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠ.Α.Α.Τ.) στο Σούνιο Αττικής
 15. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Ξεριά Αλμυρού Ν.Μαγνησίας»