Προκήρυξη διαγωνισμού  της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ (ΠΕΜΕΤΕ) για την επιλογή οργανισμού/ων εκτέλεσης του Προγράμματος "Ενεργειών Ενημέρωσης και Προώθησης της επιτραπέζιας ελιάς στις αγορές της Γερμανίας, Μ. Βρετανίας, Γαλλίας, Πολωνίας, Σουηδίας & Αυστρίας" Εσωτερική Αγορά με τίτλο "Olive You"

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών : Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15.30