Προκήρυξη διαγωνισμού της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος «ΕΔΟΚ» για την επιλογή οργανισμού/ων εκτέλεσης του Προγράμματος με τίτλο «Meet The Lamb» Προώθησης του ευρωπαϊκού πρόβειου κρέατος στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών : Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15.30