Προκήρυξη διαγωνισμού του Α.Σ. Κηπευτικών Δήμου Ιεράπετρας «ΑΝΑΤΟΛΗ» για την επιλογή οργανισμού/ων εκτέλεσης του Προγράμματος «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης κηπευτικών στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Πολωνία και στην Τσέχικη Δημοκρατία» με τίτλο VEGITERRANEO

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών : Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15.00