ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 3461/ΓΦ/2016 "Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης και Πετρελαίου Κίνησης για την κάλυψη αναγκών των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων"

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 13/01/2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  18/01/2017 και ώρα 17:00