Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3454/Χ.Μ/2016 Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3454/Χ.Μ/2016 Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 23/08/2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  29/8/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00