ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3453/Γ.Φ/2016 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ για την προμήθεια  Εμβολίων-δολωμάτων κατά της λύσσας και την από αέρος ρίψη - διανομή αυτών σε τρεις δόσεις για το πρόγραμμα του έτους 2016 για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 26/07/2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
: 01/08/2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00