Πρόσκληση για πρακτική άσκηση διάρκειας 6μηνών στο Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (CPVO)

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων : 30/05/2016