Προκήρυξη διαγωνισμού της ΚΩΖΑΤ ΑΒΕΕ  για την επιλογή οργανισμού/ων εκτέλεσης του Προγράμματος «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης κονσερβοποιημένων κηπευτικών προϊόντων σε τρίτες χώρες και συγκεκριμένα στις Η.Π.Α. και την Αυστραλία»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών : 18/04/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα: 12:00