Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί Διακήρυξη 3450/Χ.Δ./2016 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την "Ανάθεση εργασιών υλοποίησης του Προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας