Προκήρυξη διαγωνισμού του Δικτύου Ελληνικών Κονσερβοποιείων Φρούτων  «Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε.»  για την επιλογή οργανισμού/ων εκτέλεσης του Προγράμματος “Have a peachy day!” που αφορά την προώθηση κομπόστας ροδάκινου στις χώρες: Καναδά, Μεξικό, Βολιβία, Ισραήλ, Αίγυπτο, και Βιετνάμ

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών : 12/04/2016 ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00