Προκήρυξη διαγωνισμού της Παναιγιαλείου Ένωσης Συνεταιρισμών Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (Α.Ε.Σ) για την επιλογή οργανισμού/ων εκτέλεσης του Προγράμματος “EUROPEAN CURRANTS”,  «Πρόγραμμα ενημέρωσης και προώθησης ευρωπαϊκής σταφίδας στις ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και ΗΑΕ»

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών : 11/04/2016 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12:00