Προκήρυξη διαγωνισμού της Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου για την επιλογή Φορέα ή Φορέων Υλοποίησης Δράσεων για το πρόγραμμα “EUROPEAN PDO RODUCTS, Precious Drops” σε τρίτες χώρες και συγκεκριμένα στις Η.Π.Α, στην Ιαπωνία και στη Ν.Κορέα

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών : 31/03/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30