Διενέργεια διαγωνισμού με απευθείας διαπραγμάτευση, εργαστηριακών αναλύσεων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε ζωοτροφές, για τις ανάγκες της Δ/νσης Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών & Βοσκοτόπων

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών  μέχρι την Παρασκευή 09/10/2015 στo γραφείο 408 της υπηρεσίας μας (Βερανζέρου 46, ΤΚ 104 38, Αθήνα-4ος όροφος)