Προκήρυξη δύο κενών θέσεων  για δύο Αναπληρωτές Διευθυντές του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας


Η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι η 4η Νοεμβρίου 2015