Προκήρυξη θέσης για τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας


Η τελική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων των ενδιαφερομένων είναι η 28η Αυγούστου 2015