ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3443/Γ.Φ/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Εμβολίων-δολωμάτων και την από αέρος ρίψη - διανομή αυτών σε δύο δόσεις για το πρόγραμμα του έτους 2015 για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04/09/2015
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/09/2015 Ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00