Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών οργάνωσης και λειτουργίας του κατασκηνωτικού προγράμματος (Αρχηγού, Υπαρχηγού, κοινοταρχών, ομαδαρχών ) των παιδικών κατασκηνώσεων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΥΠ.Α.Α.Τ.) στο Σούνιο Αττικής

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 18/06/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.