ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3441 /Χ.Μ/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σε ευρώ ελεύθερο ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για το πρόγραμμα δακοκτονίας τους 2015 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :  10/06/2015  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 16/06/2015 και ώρα 15:00