Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3440/Γ.Φ/2015 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης Software – Hardware και Εφαρμογών των Κεντρικών Υπηρεσιών ΥΠΑΠΕΝ (του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης)