ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3439/Γ.Φ/2015. Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών εντοπισμού, χαρτογράφησης, και αποτύπωσης σε ναυτικούς χάρτες, των υποθαλάσσιων λιβαδιών ποσειδωνίας σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, για τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :  18/02/2015 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 25/02/2015 Ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00