Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Την πρόσληψη προσωπικού, διακοσίων εξήντα (260) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών , για την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.