Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3435/Θ.Ζ/2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός με νέες τεχνικές προδιαγραφές και με την χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού για την προμήθεια Εμβολίων REV-1 & RB-51