Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3438/Γ.Φ/2014 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των κατωτέρω Αντιδραστηρίων, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡ