Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Ξεριά Αλμυρού Ν.Μαγνησίας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής Ξεριά Αλμυρού Ν.Μαγνησίας».Mε προεκτιμώμενη αμοιβή 399.731,67 € (με ΦΠΑ)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών :  09/12/2014 και ώρα 10:00 π.μ 
Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον 150 ημέρες