Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ)

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων : Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014 και τοπική ώρα 15:00

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων

Κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) με κωδικό  ΟΠΣ 453350 του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

Ανάρτηση οριστικών πινάκων

Υλοποίηση της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) με  κωδικό  ΟΠΣ 453350 του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»