ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3426/Χ.Μ/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σε ευρώ ελεύθερο ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ για το πρόγραμμα δακοκτόνιας έτους 2014 και με δικαίωμα προαίρεσης για τα έτη 2015 και 2016 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  20/03/2014
Καταληκτική ημερομηνία προσφορών:  26/03/2014 και ώρα 17:00