ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 2/2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης

            Έναρξη υποβολής αιτήσεων :  14/12/2013
             Λήξη υποβολής αιτήσεων   :    23/12/2013