Βρίσκεστε εδώ: Το Υπουργείο Προκηρύξεις–Διαγωνισμοί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή υπαλλήλων του ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ στην υλοποίηση με ίδια μέσα του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΗΣ»