Περίληψη Προκήρυξης Σύμβασης Προσφορά Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου του Έργου «Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής του φράγματος Κόρης Γεφύρι ν.Χίου »

Προθεσμία υποβολής προσφορών:  10/09/2013