Διακήρυξη αριθμ.3419/Γ.Φ/2013 ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια 1.800.000 δόσεων κτηνιατρικού εμβολίου REV-1 και 10.000 δόσεων εμβολίου RB51, για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων προϋπολογιζόμενης δαπάνης #177.000,00# Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων.  (29.04.13)