Ανακοίνωση Διενέργειας Διαπραγματεύσεων αριθμ.3417/ΧΜ/2013 (προμήθεια 2.300 δολωμάτων εμβολίων) (19.04.13)