Διακήρυξη υπ'αριθμ.3414/Θ.Ζ/2012 ανοικτού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.  (03.01.13)