Απάντηση Υπουργού Β. Αποστόλου στη Βουλή σε Επίκαιρη Ερώτηση σχετικά με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (07-04-2016)