Απάντηση Υπουργού Β. Αποστόλου στη Βουλή σε Επίκαιρη Ερώτηση σχετικά με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στο Νομό Καρδίτσας (07-04-2016)