Απάντηση Υπουργού Β. Αποστόλου στη Βουλή σε Επίκαιρη Ερώτηση σχετικά με την κατανομή δικαιωμάτων ενίσχυσης (24-03-2016)